Vintage Zagreb

Trg bana Josipa Jelačića

Harmica - Trg bana Josipa Jelačića

Skraćeno ga se naziva svakako: Trg bana Jelačića, Jelačićev trg; lokalno je poznat i kao Jelačić-plac. Stariji nazivi su Trg Republike (od 1947. do 1990.) i Harmica (od mađarskog harmincz - 30) jer se tu ubirala tridesetina, tj. postojala je mitnica na kojoj se ubirala daća.

Gradska kavana izgrađena je 1931, a Fellerova četverokatnica je 1928. nadogradnjom i preoblikovanjem pročelja postala stambeno-poslovna peterokatnica Stern. Prigodom nadogradnje pojavio se problem s podzemnim vodama, zbog kojih je, kažu, njezin vlasnik Otto Stern počinio samoubojstvo. (Ljubomir Škrinjar)

Na istočnoj strani Jelačićeva trga, na mjestu gdje je danas Gradska kavana i Gradska štedionica, postojale su zloglasne kavane "Vječnom svjetlu" (vlasnik Lavoslav Heimbach) i do nje "Kod Angelusa", gdje su noću dolazili džepari, kartašivaralice ("Kozaci", kako su ih zvali) i ostala krema zagrebačkog podzemlja. (Ljubomir Škrinjar)

Trgom dominira kip bana Josipa Jelačića kipara Dominika Fernkorna, danas okrenut prema jugu. Kada je kip 1866. prvi put postavljen na trg, gledao je prema sjeveru, prema Mađarskoj. 1947. godine komunistički režim kip je uklonio, a 1990. kip je ceremonijalno vraćen na trg. Trg je nosio ime Trg republike.

Na istočnoj strani trga nalazi se fontana koja je suvremena verzija Manduševca tj. Mandušinog zdenca. Prema legendi, Zagreb je dobio ime po lijepoj Manduši koja je, zagrabivši vode iz tog zdenca, napojila vojsku koja je tuda prolazila.

Trg se nije oduvijek nalazio u krugu grada, već je bio prazna poljana ispod zidina Gradeca i Kaptola, na kojoj su obitavali došljaci kojima je pristup gradu bio zabranjen. Širenjem grada na Ilicu i Staru Vlašku i Trg bana Jelačića je postao najužim dijelom grada.

Danas (2016) se na trgu nalaze kavane Piccolo mondo, Gradska kavana i Mala kavana, Hotel Dubrovnik, te popularni lounge bar Tantra.

Otto Stern

Autor: Wikipedia

trg bana josipa jelačića