Vintage Zagreb

Zdenac Manduševac i plinski svjetionik 1864

Zdenac Manduševac i plinski svjetionik — 1864

1852. na trgu je uređen javni "zdenac" Manduševac u koji teče živa voda.

Manduševac

Trg bana Josipa Jelačića