Vintage Zagreb

Gradnja nadvožnjaka Savska - Crnatkova 1932

Gradnja nadvožnjaka Savska - Crnatkova — 1932

Arhitekti Juraj Denzler i Mladen Kauzlarić.

1943. Sagrađen i dodatni južni nadvožnjak (spojeni) za dvosmjerni promet.

Nadvožnjak za južni kolosijek pruge izrađen je tehnologijom zavarivanja, a sjeverni zakovicama.

Kako je varenje tada bilo relativno novo i nedovoljno se znalo koliko je vareni spoj jači od zakivenog, južni dio nadvožnjaka je znatno jači (iako su sastavni elementi identični).