Vintage Zagreb

Jurišićeva 1901 ili 1910

Jurišićeva — 1901 ili 1910

Postavljanje pruge u Jurišićevoj ulici, na uglu s Petrinjskom; još nema zgrade današnje HPB, koja je sagrađena 1914.