Vintage Zagreb

Kaptol

Kaptol

Zagrebački kaptol je tijelo u sklopu Zagrebačke nadbiskupije. Utemeljen kada i zagrebačka biskupija, a kasnije je imao 32 člana svećenika (kanonici), koji su pomagali biskupu u upravi prostrane biskupije, kojoj je pripadao teritorij između Mure, Drave, Save, Kupe i Une. Članovi Kaptola (prvostolnog zagrebačkog) tj. kanonici, obavljali su i važnu ulogu u crkvenom i državnom životu Hrvatske, uključujući i stalnu obranu zemlje. Zato su, slično kao i zagrebačka biskupija, od vladara i drugih hrvatskih velikaša i građana dobivali zemljišne posjede. Ti su im posjedi, kao i sva primanja, služili za vlastito uzdržavanje, ali i za uzdržavanje i gradnju javnih ustanova te vojnih utvrda i opremu vojske. Do ukidanja feudalnog uređenja, a taj je proces legaliziran 1848. godine, zagrebački je Kaptol bio poznato vjerodostojno mjesto (locus credibilis).

Autor: Wikipedia: Kaptol zagrebački

• • • •

Upotrebljava se također kao termin za gradsku četvrt koja okružuje ulicu Kaptol i zagrebačku katedralu. Kaptol je povijesna četvrt sa starom arhitekturom. Nastala je kao samostalno naselje u srednjem vijeku, a njezinim urbaniziranjem i spajanjem s Gradecom, formirao se grad Zagreb. Ulica Kaptol na području ispred katedrale ima oblik trga, a prema sjeveru se sužava i postaje ulica. Velikim kaptolskim trgom dominira zagrebačka katedrala okružena zidinama i nadbiskupskim dvorom. U sredini trga je fontana s kipom sv. Marije iz 19. stoljeća.

Gradec

Autor: Wikipedia: Kaptol (ulica)

kaptol