Vintage Zagreb

Švicarska kuća 1864

Švicarska kuća — 1864

Izgrađena 1842. u parku Maksimir po planu arhitekta Franza Schüchta.

Prizemlje, u kojem je bio lugarov stan, građeno je od klesanog kamena, a kat je građen od grubo tesanih hrastovih greda. Na sve četiri strane nalazi se drveni balkon s po četiri hrastova stupa. Salon Švicarske kuće smješten na katu ukrašava bogato rezbareni drveni barokni strop dopremljen iz samostana Klosterneuburga nedaleko od Beča.

Zanimljivo je da je nakon skidanja stropa iz samostana utvrđeno da nije pravilna oblika pa stoga i stijene salona u Švicarskoj kući ne čine pravilan četverokut. Prozori i balkonske vratnice urešeni su slikama na staklu s dvanaest prizora švicarskih i tirolskih krajolika po uzoru na vitraje u laxenburškom švicarskom majuru, u Franzensburgu i u ljetnikovcu na Marijaninu otoku.